Variantic to platforma wspomagająca prezentacje i sprzedaż produktów osadzona w przeglądarce internetowej. Pozwala na interaktywną komunikację online z klientem końcowym, umożliwiając dokładne przedstawienie produktu za pośrednictwem modelu 3D. System pozwala na modtfikację obiektu w czasie rzeczywistym w ramach ustalonych przez administratora reguł. Variantic pozwala dynamicznie wyliczać cenę produktu oraz poprzez animację pzedstawiać walory użytkowe produktu.